Bedriftshelsetjeneste

Januar 2012 skiftet vi leverandør av bedriftshelsetjeneste og vi inngikk en avtale om bedriftshelsetjeneste med Forus Akutten.
Dette for å forsikre oss om at alle lover og regler i forhold til våre ansattes psykiske og fysiske helse blir ivaretatt.
Alle våre ansatte vil for fremtiden bli underlagt en fullstendig helsesjekk og helseovervåkning i henhold til myndighetskrav.

Vi ser frem til et tett og langsiktig samarbeid med Forus Akutten