HMS-K

Kvalitet og sikkerhet har høyt fokus i JJS ProsjektPartner.
Vi er opptatt av våre medarbeideres helse og sikkerhet og våre kunders
krav til kvalitet.
Vi har derfor etabablert effektive målingssystemer for kvalitet og HMS.

Vårt mål om null skade på menneske, miljø, utstyr og eiendeler har høyt fokus i vårt daglige arbeid.

Gjennom kontinuerlig forbedring skal selskapets mål om null feil oppnås.