Historie

I 2003 ble det opprettet en avdeling for bemanning av prosjekter innen isolasjon i J.Johnsen & Sønner. Denne avdelingen ble 1 januar 2007 utskilt som eget firma og fikk navnet JJS ProsjektParnter as

Selskapet er i dag eid av Jan Ove Johnsen

JJS ProsjektPartner as har siden begynnelsen av bemanningstjenester befestet sin posisjon som landets ledende leverandør av kvalifisert personell innen segmentene isolasjon/kapsling, stillasmontører og overflatebehandlere.